UTC
Established November 2007
30 Meter Digital Group (30MDG) Award Rules Polish

Zasady przyznawania nagród przez 30MDG.

 

 

 

Uwagi generalne:

 

Nagrody grupy 30MDG są przyznawane dla znaków wywoławczych a NIE dla operatora; jeżeli dla przykładu AA0XXX zmieni swój znak na WA0X. występując o nagrody może użyć jedynie połączeń zrealizowanych pod nowym znakiem. Połączenia zrealizowane pod starym (AA0XXX) znakiem nie będą przypisane do nowego znaku.

 

Użytkownicy oprogramowania DIGIPAN

 

Proszę wpisać poprawny tryb pracy (MODE) w pole (NOTES) w okienku logu - na przykład: PSK63; PSK125; QPSK63 etc.  Jest to konieczne dla poprawnej pracy programu UAAC który używa tych wartości generując aplikacje o nagrody. Brak poprawnych wartości spowoduje odmową aplikacji.

Powyższe odnosi się jedynie do użytkowników DIGIPAN.

 

1) Nagrody są przyznawane zarówno licencjonowanym amatorom którzy dostarczą dziennik (log) w formacie ADIF (używając UAAC do sprawdzenia dziennika i wystąpienia o nagrody ) potwierdzające dwustronne kontakty, oraz dla SWL operators (operatorów nasłuchu). Radioamatorzy mogą przedstawić dziennik z pozycjami innymi niż dwustronne kontakty - będą one wymienione w zestawieniu nagród w pozycji INNE (OTHER),

 

2) Proszę używać jedynie oprogramowania UAAC (Ultimate Award Application Center) do wstępowania o wszystkie nagrody.

Uwaga: Jeżeli regulamin specyficznej nagrody nie stanowi innaczej, jedynie kontakty zrealizowane po 2007-01-01 są podstawą do występowania o nagrody. Wcześniejsze QSO  nie są brane pod uwagę,

 

3) Radioamator jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich połączeń innych niż łączność dwustronna (nasłuchy etc,) z dziennika przed wystąpieniem o nagrody. W przeciwnym wypadku aplikacja będzie przeklasyfikowana jako nasłuchowa (SWL) lub inna (OTHER)  w zestawieniu przyznanych nagród.

 

4) Proszę używać jedynie najnowszej wersji UAAC. Aby sprawdzić wersję proszę w głównym okienku UAAC kliknąć na tekst  "Visit UAAC" i następnie ściągnąć aktualną wersję klikając na tekst "Download latest UAAC-Version". Ominięcie tego kroku może spowodować brak aplikacji na nowe nagrody.

 

5)W razie kłopotów z poszczególnymi nagrodami proszę skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne nagrody - są oni dostępni poprzez stronę "The Team"  i bezpośrednia pocztę z tejże strony.

 

6) Znaki w dzienniku muszą używać zwykłe 0 a nie "slashed"  Ø  (zero przecięte ukośnikiem).

 

7) Poprzez złożenie aplikacji o nagrody 30MDG składajacy stwierdza ze wszystkie dwustronne połączenia były zrealizowane osobiście i załączony dziennik jest zgodny z prawdą.

Komisja Nagród 30MGD  zastrzega sobie prawo do wyrywkowego lub pełnego sprawdzenia dziennika i weryfikacji autentyczności aplikacji o nagrody grupy 30DMG.

 

8) W każdym wypadku decyzje Komisji Nagród są ostateczne.